Servicii profesionale de administrare IMOBILE

Suntem o companie atestata si certificata sa administreze imobile. Ne dorim sa fim un partener de incredere  prin serviciile pe care le realizam cu profesionalism. Activitatea noastra se bazeaza pe seriozitate, comunicare si responsabilitate, factori importanti pentru un parteneriat de succes.

Cum lucram?

 • Discutam
 • Acordam asistenta si consultanta permanent
 • Oferim idei si gasim solutii
 • Acces online la informatii

Serviciile noastre

administrare financiar-contabila

 • Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari;
 • Tinerea evidentei complete a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari;
 • Intocmirea listelor lunare de plata in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Plata facturilor de la furnizorii de utilitati sau alti prestatori;
 • Incasarea de la proprietari a cotelor de contributie si inregistrarea acestora in contabilitatea;
 • Inregistrarea contractelor la ITM, inclusiv depunerea declaratiilor fiscale D100 si D112;
 • Transmiterea prin e-mail a notei de plata către proprietari;
 • Intocmirea dosarului lunar cu toate registrele conform legii si predarea acestuia Presedintelui;
 • Preluarea solicitarilor venite din partea proprietarilor privind calcularea cotelor de contribuție lunara si rezolvarea imediata a acestora;
 • Acces pentru proprietari pe platforma online pentru plati, istoric, vizualizare/ inregistrare/ modificare informatii;
 • Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari;

administrare tehnica

 • Monitorizarea periodica a partilor comune ale condominiului si intocmirea unui raport de monitorizare care va contine problemele constatate si propunerile de remediere a acestora. Acest raport va fi transmis Comitetului Executiv, respectiv Presedintelui.
 • Centralizarea de oferte pentru investitii tehnice majore si prezentarea acestora Comitetului Executiv spre a le vota in Adunarea Generala;
 • Supravegherea lucrarilor de reparatii sau investitii si receptia finala a acestora;
 • Verificarea periodica a contoarelor de apartament si urmarirea lunara a inregistrarii corecte a index-ului conform legislatiei in vigoare;
 • Verificarea facturilor de la furnizorii de utilitati sau prestatorii de servicii;
 • Propunerea de solutii optime si personalizate pentru remedierea problemelor tehnice si imbunatatirea confortului.

infiintare asociatii de proprietari

 • Comunicarea cu proprietarii in vederea obtinerii informatiilor necesare completarii documentatiei;
 • Intocmirea documentatiei necesare infiintarii asociatiei de proprietari. Noi vom redacta Procesul verbal de Constituire, Acordul de asociere, Statutul si le vom prezenta in Adunarea Generala in vederea constituirii asociatiei de proprietari pentru a obtine semnaturile necesare;
 • Pregatirea dosarelor si depunera acestora la Judecatorie;
 • Urmarire stadiul dosarelor depuse la Judecatorie;
 • Ridicare/preluare Hotarare judecatoreasca;
 • Obtinere CIF de la ANAF;

acordam permanent asistenta si consultanta

 • Asistenta in recuperarea restantelor de la proprietarii datornici;
 • Consultanta si asistenta in pregatirea diverselor documente necesare asociatiei de proprietari: exemplu – pregatirea documentelor pentru contractele cu furnizorii asociatiei de proprietari, daca exista o imputernicire scrisa din partea Presedintelui;
 • Calcularea si propunerea spre aprobare a bugetului anual;
 • Indrumarea Comitetului Executiv, respectiv a Presedintelui, pentru a-si desfasura activitatea conform legii nr. 196/2018, cap. V Organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • Suport in redactarea Proceselor Verbale ale Adunarii Generale precum si pregatirea Proceselor Verbale de convocare a Adunarilor;
 • Consultanta si indrumarea Comitetului Executiv si a membrilor asociatiei de proprietari pentru o gospodarire eficienta si o mai buna comunicare in cadrul comunitatii;

Solutia perfecta pentru tine

Preturile pornesc de la 10 RON / apartament in functie de particularitatile asociatiei de proprietari.
Ne consultam, identificam nevoile de organizare si functionare ale asociatiei de proprietari sau ale condominiului dumneavoastra si venim cu un pachet de servicii de administrare potrivit.

Cere o oferta

Misiunea noastra este sa digitalizam serviciile oferite asociatiilor de proprietari.
Imbinan cele mai noi tehnologii si va punem la dispozitie o platforma online.

 • Plata online
 • Avizier online
 • Istoric plati
 • Fara comisioane ascunse

Transparenta totala

Echipa NoiAdministram va pune la dispozitie pe platforma online destinata proprietarilor toate informatiile necesare unei bune colaborari. Asociatia de proprietari este organizata cu ajutorul unui soft dezvoltat si actualizat conform legislatiei in vigoare.

Cum putem colabora?

Colaborarea presupune preluarea administrArii asociaTiei de cAtre firma noastrA.